TRAUMA(begeleiding)

“Trauma’s maken onderdeel uit van het leven, ze zijn een feit. Maar dat wil niet zeggen dat je er levenslang toe veroordeeld bent. … Het gaat er niet om dat we ons wapenen tegen onze instincten, we moeten ze juist accepteren. Als we begeleid en ondersteund worden, zijn we in staat de dieren na te doen en leren we om ons al trillend  en bevend een weg terug te banen naar het leven. Door deze oorspronkelijke, intelligente, instinctieve energieën aan te wenden kunnen we trauma’s verwerken en transformeren.” *

* Peter A. Levine, ” de stem van je lichaam, trauma’s helen met je lichaam als gidsaltamira 2010