AGENDA

Een Weekendje Voelen !

Basisweekend

“Hoe gaat het met mij?” 

Een weekendje voelen …

In dit weekend willen we een veilige ruimte/kader creëren om je gevoelswereld (terug) te verkennen, op jezelf of samen met anderen. 

Je kan er komen onderzoeken wat voelen voor jou betekent en hoe jij er (terug) verbinding mee kan maken en houden. Ook het niet- (willen/durven/mogen/kunnen) voelen krijgt er aandacht.

Vaak is het moeilijk om zelf bij je gevoel te raken of te blijven. 

 

Hoe krijg je terug contact met je essentiële behoeftes en verlangens. Je voelt hoe je die zelf kan invullen of wil uiten naar een ander. Je zal ervaren dat het doorvoelen je meer autonomie, kracht en helderheid brengt. We proberen weer contact te maken met onze kern, onze bron, …, onze “home-base”, om weer van hieruit te kunnen bewegen.

 

Je leert je gevoelens (h)erkennen als indicators, barometers, richtingaanwijzers om dichtbij jezelf te blijven. Via het luisteren naar het lichaam en de zintuigen en het verkennen van de ruimte binnenin. 

 

Je krijgt alle ruimte om er uitdrukking aan te (leren) geven, ze te (leren) verwoorden in relatie tot een ander, in een veilige setting en groep.

 

We proberen ook een kader mee te geven waarom we ons soms hebben afgesloten van ons gevoel en in bepaalde situaties is dit ook nodig.

Daarnaast is het in dit weekend echt de bedoeling om te ervaren, onderzoeken en we maken tijd vrij om dit eventueel te delen met anderen.

Zo verbonden met je binnenwereld zijn, maakt je verbindingen met de buitenwereld er ook echt harmonieuzer op.

 

Wij geloven in een wereld waar opnieuw meer plaats is voor het voelen, een wereld met een beter evenwicht tussen het intellectuele, conceptuele, controlerende van het hoofd en de wijsheid die elders ligt: wat je voelt in je buik, je hart en je lichaam. (je natuur)

 

We geloven ook in de autonomie en kracht die eenieder kan ontdekken: achter en onder het (durven) voelen liggen je antwoorden en je levensenergie klaar om op te rapen. Wie doorvoelt, komt er aan de andere kant uit met meer helderheid, ontspanning, vrijheid. En ontstaat een zo-veel-grotere verbinding met jezelf en de mensen rond je. Wie in contact is met wat hij voelt, kan dat beter communiceren met de wereld en kan van daaruit zijn ware zelf geven aan de wereld. Je bent wie je bent. 

 

Praktisch: 

Data:  NIEUWE DATA:  5 en 6 november '22 en 15 en 16 april '23

Uren:  elke dag van 10u tot 16u, we nemen een uur middagpauze, breng je eigen lunch mee.
Water, koffie en thee zijn inbegrepen.

Locatie:  “De Voelcoach” , Honsemsestraat 46 in Vertrijk (Boutersem)

Inschrijven: kan door een mail te sturen naar tom.mahieu@telenet.be
met de vermelding “een weekendje voelen” basis en/of vervolg én je naam.
Je inschrijving is pas definitief na betaling.
De bijdrage, 
180 euro (per weekend), dient ten laatste drie dagen op voorhand gestort te zijn op rekeningnummer BE75 7512 0503 0051

Vervolgweekend

Hoe gaat het ondertussen met mij?

Een weekendje voelen ...

In dit weekend bouwen we verder op datgene wat we in het eerste weekend aangereikt hebben. Wat hebben de voorbije maanden gebracht? Heb je beweging kunnen ervaren? Heb je patronen doorbroken en nieuwe geïnstalleerd? Hoe gaat het ondertussen met het voelen van je lichaam? Ben je je al meer bewust van je behoeftes en verlangens? Kan je ze ook al kenbaar maken aan je omgeving? ...

We maken tijd om ervaringen uit te wisselen, oefeningen te herhalen en uit te breiden, nog wat verder te onderzoeken en te ervaren.

Praktisch: 

Data:  NIEUWE DATA: 25 en 26 februari '23

Uren:  elke dag van 10u tot 16u, we nemen een uur middagpauze, breng je eigen lunch mee.
Water, koffie en thee zijn inbegrepen.

Locatie:  “De Voelcoach” , Honsemsestraat 46 in Vertrijk (Boutersem)

Inschrijven: kan door een mail te sturen naar tom.mahieu@telenet.be
met de vermelding “een weekendje voelen” basis en/of vervolg én je naam.
Je inschrijving is pas definitief na betaling.
De bijdrage, 
180 euro (per weekend), dient ten laatste drie dagen op voorhand gestort te zijn op rekeningnummer BE75 7512 0503 0051

Ervaring van een deelnemer:

"Een voelweekend bij Tom en Ann
is als herboren worden.
Mijn lichaam lijkt te zijn ontwaakt
uit een lange winterslaap.
Ik leerde opnieuw voelen, bewegen en zelfs dansen.
Het voelde als een warm en veilig nest
van waaruit ik opnieuw de wereld in mag vliegen!
 
Dankjewel Tom, dankjewel Ann!"
Katrien